Reklama

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

2019-01-18 07:36

Jeśli w twoim życiu Bóg jest nieobecny, albo nie jesteś pewny swojej relacji z Nim – zachęcamy Cię do uczestnictwa w Szkole Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. Zapraszamy również tych wszystkich, którzy chcą wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej. Szkoła daje możliwość stałej formacji zarówno osobom indywidualnym, jak i całym wspólnotom.

Najbliższą sesję Szkoły zaplanowano na 22-24 lutego. Stopień „0” pozwoli ci, ufamy, poznać żywego Chrystusa i doświadczyć nowego życia w Nim. Na kolejnych stopniach będziemy mówić o tym, jak rozpoznać Bożą wolę dla swojego życia (stopień „1”), a także w jaki sposób dać się poprowadzić Panu na drodze ku pełni wolności (stopień „2”).

Zimowa sesja Szkoły odbędzie się w Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu (pl. Darowskiej 1). W programie przewidziano: Eucharystię, modlitwy medytacyjne i uwielbieniowe, interesujące konferencje, dyskusje przy kawie. Nie powinno zabraknąć również dobrego humoru.

Reklama

Strona Szkoły: www.szkolazycia.info

Strona na FB: www.facebook.com/szkolazycia

Strona filii w Wałbrzychu na FB: https://www.facebook.com/szkolazyciawalbrzych

Koszt

25,0 zł (dzieci, uczniowie i studenci) lub 50,0 zł (dorośli). Cena obejmuje koszty organizacyjne oraz posiłki: w piątek kolację, w sobotę obiad i kolację, w niedzielę obiad.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi od 3 roku życia.

Zgłoszenia

Formularz (preferowany sposób zgłoszeń): https://goo.gl/forms/shTOHgYfgxjGS3B83

Mail: szkolazyciawalbrzych@gmail.com

Telefon: 792-218-607

Tagi:
szkoła wiary

Charyzmatyczka z USA w Legnicy

2017-03-08 12:54

Ks. Piotr Nowosielski
Edycja legnicka 11/2017, str. 4-5

Od 24 do 26 lutego Legnica stała się miejscem Weekendowej Szkoły Wiary.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez duszpasterstwo parafii św. Jacka w Legnicy oraz Instytut Ewangelizacji Świata ICPE Misja Polska, Armia Dzieci

Ks. Piotr Nowosielski
Ewangelizatorki Anna Saj (z lewej) i Maria Vadia (z prawej) w Legnicy

Czym jest Szkoła Wiary? Jak tłumaczą organizatorzy, szkoła zazwyczaj zakłada, że czegoś można się w niej nauczyć. Ponieważ bez wiary nie możemy nic zmienić w swoim życiu, dlatego Szkoła Wiary jest przestrzenią, w której można dzielić się swoim doświadczeniem i zrozumieniem Boga, który pragnie, by nasze życie było pełne pokoju.

Otwórzcie oczy

Spotkanie to stało się okazją do rozmowy z liderkami spotkania. Najpierw pytamy o to, co dokonuje się podczas takich spotkań. – Ponieważ w Ewangelii św. Jana Jezus mówi, że Ojciec szuka czcicieli, którzy będą Go uwielbiać w duchu i prawdzie, to coś niesamowitego dzieje się w czasie oddawania Mu chwały i uwielbienia – mówi Maria Vadia, jedna z ewangelizatorek. – Bóg zasiada na głównym miejscu w naszym wychwalaniu Go. Nasze wychwalenie buduje Mu tron, który On zajmuje. Obecność Boga jest rzeczywiście odczuwalna, a my jesteśmy przemieniani w Jego obecności. Bóg przychodzi ze wszystkimi błogosławieństwami Królestwa. Ludzie są uzdrawiani, uwalniani, gdy słyszą głos Boga. Ma też miejsce posługa Aniołów. Psalm 16, 11 mówi, że jest pełnia radości w obecności Pana. Więc nie ma ograniczeń wiekowych. Jest atmosfera, w której wszystkie rzeczy są możliwe. Uwielbiamy Boga z powodu tego Kim jest, ponieważ mamy to objawienie od Jezusa. Naszą odpowiedzią jest właśnie uwielbianie Go tak, jak mówi Biblia.

Z kolei Anna Saj, druga z ewangelizatorek, dodaje: – Tym, co jest charakterystyczne dla Szkół Wiary, to obecność dzieci. Na nasze spotkania zapraszamy rodziny z dziećmi. Psalm 8 mówi, że Bogu oddają chwałę usta dzieci i niemowląt, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. W oddawaniu Bogu chwały niezwykle istotne jest dla nas to, żeby również w tym uczestniczyły dzieci. Uczymy je oddawania Bogu chwały, koncentrujemy ich uwagę na Jezusie. Dlatego poświęcamy tak wiele uwagi obecności dzieci, żeby były w centrum wydarzeń. W czasie oddawania Bogu chwały, w czasie kiedy nauczamy, dzielimy się treściami ewangelicznymi dzieci mają swoje zajęcia, podczas których ten sam przekaz, który jest kierowany do dorosłych jest też kierowany do nich.

Otwórzcie serca

– Ponadto nasze serca się otwierają, dobroć Pana jest uwalniania, nasze serca są przepełnione miłością Boga – kontynuuje Maria Vadia. – Zaczynamy wtedy doświadczać piękna Jezusa. Św. Paweł z kolei mówi, że to dobroć Pana prowadzi ludzi do nawrócenia. Możemy więc spotkać Pana i poczuć, że nie jest już kimś odległym, kimś znanym tylko z historii, ale kimś prawdziwym. Przez moc Ducha Świętego w naszym życiu dokonują się zmiany. Tak jak mówiłam wcześniej: są uzdrowienia, są uwolnienia od strachu, od wszelkiego rodzaju zachowań kompulsywnych. Zaczynamy doświadczać nieba.

O tym, że Szkoła Wiary ma wpływ na całe życie uczestników, przekonuje Anna Saj. – Zgodnie z Psalmami możemy powiedzieć, że nasz głos się rozchodzi po całej ziemi. Gdy oddajemy Bogu chwałę to wiemy, że głos staje się czymś więcej. Dlatego, że w Duchu chwała, którą oddajemy Bogu, dotyka też miejsc, z których pochodzimy. Dlatego mamy tak liczne świadectwa tego, że ludzie, którzy przyjeżdżają na Szkołę, doświadczają przemian w swoich małżeństwach, rodzinach, środowiskach. Więc nasz głos naprawdę rozchodzi się po całej ziemi. Dotyka nie tylko tego, co dzieje się podczas trwania Szkoły, ale również ma wpływ na Polskę, na wiele rodzin, na wiele środowisk, na szkoły, na nasze miejsca pracy.

Maria Vadia pytana dlaczego podjęła się trudu ewangelizowania w różnych miejscach świata odpowiada: – Kiedy nawróciłam się i oddałam życie Jezusowi i zaprosiłam Go, jako Pana i Zbawiciela, do mojego życia, charyzmatycy nałożyli na mnie ręce i zostałam ochrzczona w Duchu Świętym. Bóg włożył ogień do mojego serca, pragnienie, by mówić ludziom o Jezusie. Bóg sam to zrobił. Było we mnie coś takiego, że nie mogłam się powstrzymać od mówienia ludziom o Jezusie. Zaczęłam więc głosić Słowo Boże w mojej pierwszej grupce modlitewnej, później Bóg zaczął otwierać kolejne drzwi. Ponieważ z natury jestem bardzo wstydliwa i nieśmiała, On wziął moje życie i powiedział: „Będziesz to robić, dam ci moc, żebyś to robiła”. Uwierzyłam i wiem, że taki jest Boży plan wobec mnie, ponieważ znajduję w tym radość i pokój. Kocham to, co robię.

Oczekujcie owoców

– Chcę powiedzieć legniczanom, uczestnikom Szkoły Wiary, żeby oczekiwali teraz wzrostu w wierze, żeby wzrastali w przychylności u Pana i żeby oczekiwali przełomu w swoim życiu – przekonywała Maria Vadia. – Wierzę, że duch bierności będzie przełamany razem z „mentalnością widza”, którą my, katolicy, prezentujemy. Idziemy do kościoła i siedzimy, a później wracamy do domu. I nic się nie dzieje. Nie na tym polega życie chrześcijańskie. Ponieważ chodzenie za Jezusem trwa 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, mamy przychylność u Boga, mamy ten przywilej, że możemy iść przed tron Boży, On daje nam Ducha Świętego, z którym możemy współpracować, by kontynuować dzieła Jezusa. Mamy być solą i światłem dla świata. Więc oczekuję zmian mentalności, zaczniemy myśleć system myślenia Bożego Królestwa.

– Jako Armia Dzieci, chcemy uwalniać tutaj pewną rzeczywistość, którą Bóg złożył w naszych sercach. Widzimy, iż ogień przebudzenia, którego dzisiaj doświadczamy w Polsce, musimy przekazać kolejnym pokoleniom. Dlatego jesteśmy tutaj, jako Armia Dzieci i zapraszamy rodziców z dziećmi. Sama jestem matką sześciorga dzieci, wszystkie one dzisiaj służą Panu, wraz ze swymi mężami, żonami i rodzinami teściów. Widzę, jak ten ogień ewangelizacji rozprzestrzenia się i jak ważne jest to, byśmy stawali przed Panem, jako Kościół, który nie pomija żadnego pokolenia, ale wszyscy oddajemy Mu chwałę – dodaje Anna Saj, odpowiadając na pytanie o celu przybycia do Legnicy.

Zapis rozmowy na stronach Radia Plus Legnica www.legnica.fm

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zwiastowanie Pańskie - Dzień Świętości Życia

Józef Rydzewski
Edycja podlaska 14/2002

pl.wikipedia.org
Fresk Fra Angelico Zwiastowanie, Konwent San Marco we Florencji

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

W a l c z y ć b ę d z i e m y w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego - 28 sierpnia 1956 r.)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca i decyzją Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień - Dniem Świętości Życia. Wyjątkowo w tym roku Kościół obchodzi ją 8 kwietnia, gdyż dzień 25 marca wypada w Wielkim Tygodniu i dlatego jest ona przeniesiona. Powstanie tej uroczystości łączy się z refleksją nad historią zbawienia w czasach chrześcijańskich. Dokumenty liturgiczne nie mówią o formalnym święcie, co nie znaczy, że nie było ono obchodzone w liturgii. Wiele mówiącym faktem może być zbudowana w IV wieku w Nazarecie bazylika Zwiastowania. Święto posiadało różne nazwy. Najstarsza z nich jest określeniem związanym z homilią Abrahama z Efezu - Euaggelismos. Liturgia bizantyjska zachowuje tę nazwę do dnia dzisiejszego. Sakramentarz gregoriański z Padwy podaje bardzo charakterystyczne określenie: Annuntiatio sanctae Dei Genetricis et passio eiusdem Domini (Zwiastowanie Bożej Rodzicielce i Męki Pana). Mszał z 1570 r. używa określenia: Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a Mszał papieża Pawła VI: Zwiastowanie Pańskie. Powstaje pytanie dlaczego uroczystość ta jest obchodzona 25 marca? Odpowiedź na to pytanie wynika z ustalenia daty uroczystości Bożego Narodzenia. Skoro uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzimy 25 grudnia, to z "obliczenia biologicznego" wynika, że Zwiastowanie Pańskie ma być obchodzone 25 marca. Mszał z 1970 r. przynosi nam nowe modlitwy, a zwłaszcza własną prefację, która wysławia Boga za narodzenie Syna Bożego dla zbawienia ludzi. W tym dziele uwydatniona jest rola Maryi, Jej przyjęcie z wielką wiarą Słowa Bożego i noszenie z miłością Jezusa w niepokalanym łonie. Zwiastowanie Pańskie spełnia obietnice dane narodowi wybranemu - Izraelowi.

W obronie życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: " Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa". I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: "Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota" (EV 61).

Przeczytaj także: 25 marca - Dzień Świętości Życia

Wielcy ludzie za życiem

Każdy człowiek może powtórzyć za psalmistą, wysławiać Boga psalmem 139 i podziękować Mu za życie: "Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła".

W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi:

Pius XII - "Wszelka istota ludzka, nawet dziecko w łonie swej matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio od Boga, a nie od rodziców czy od jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej. A więc żaden człowiek, żaden autorytet ludzki, żadna wiedza, żadne ´wskazania´ medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne nie dają należytego tytułu do rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem niewinnym życiem ludzkim".

Jan XXIII - "Niech więc wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga działania Boga - Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy".

Jan Paweł II - "Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!".

"Życie ludzkie jest szczególnie słabe i kruche, kiedy przychodzi na świat oraz kiedy opuszcza doczesność, aby osiągnąć wieczność. Słowo Boże wielokrotnie wzywa do otoczenia życia opieką i szacunkiem, zwłaszcza życia naznaczonego przez chorobę i starość" ( EV 44).

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński - "W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród".

Matka Teresa z Kalkuty - "Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pokochania małego dziecka już w łonie matki. Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne samemu Bogu. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się: jeden dziesiątek różańca, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie, np. post lub walka z nałogiem. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję modli się w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się ta osoba duchowym ojcem lub duchową matką tego dziecka. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego może podjąć każdy. Jeżeli zdarzy się zapomnieć komuś raz lub dwa o złożonych przyrzeczeniach, nie należy przerywać Duchowej Adopcji, tylko trzeba o ten "zapomniany" dzień wydłużyć okres modlitwy.

Codzienna modlitwa:

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego o dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Lekarzu, ulecz samego siebie

2019-03-25 15:06

Anna Majowicz

,,Rekolekcje dla odważnych, którzy nie boją się zmierzyć ,,temperatury" swojej wiary" - to motto wielkopostnych nauk dla pracowników i studentów służby zdrowia, głoszonych w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu.

Anna Majowicz
Rekolekcje dla służby zdrowia głosi ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Mrzygłód

Tegoroczne rekolekcje prowadzi ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Mrzygłód. Pierwsze nauki rozpoczęły się w niedzielę. - Mówi się, że ten, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. To prawda. Kto nie zaryzykuje swojego czasu w momencie nawrócenia, kto nie podejmie próby zmiany swojego życia dla Pana Jezusa, nie zasługuje na Wielkanoc – rozpoczął spotkanie ks. prof. dr hab. Piotr Mrzygłód. Rekolekcjonista mówił o sensie nawrócenia, o tym, że Kościół jest szpitalem dla wszystkich grzeszników, a niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni służby zdrowia pracujemy, jesteśmy pacjentami, bo Lekarz jest tylko jeden. - To Ten który przyszedł leczyć nasze choroby, w którego ranach jest nasze zdrowie - mówił rekolekcjonista, prosząc, by pracownicy służby zdrowia dobrze przygotowali się na nadchodzące święta. - Można wykonać tysiąc kroków, ale ten najważniejszy należy do Ciebie. Zrób krok w stronę nawrócenia, nie zwlekaj. Lekarzu, ulecz samego siebie!

Zobacz zdjęcia: Rekolekcje dla służby zdrowia

Kolejne spotkanie z rekolekcjonistą odbędzie się dziś po Mszy św. o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów służby zdrowia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem