Reklama

Porady

Prawnik wyjaśnia

Gdy ojciec nie płaci na dziecko...

Niedziela Ogólnopolska 45/2022, str. 50

Adobe Stock

Ojciec mojego dziecka wyjechał z kraju. Nie wiem, gdzie jest, unika kontaktu. W jaki sposób mam uzyskać alimenty?

Brak kontaktu z ojcem dziecka spowoduje, oczywiście, przedłużenie postępowania o podwyższenie alimentów, ale nie sprawi, że sąd odrzuci pozew.

W imieniu dziecka pozew o zasądzenie alimentów składa ten rodzic, który sprawuje nad nim faktyczną opiekę. Pozew składa się w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania pozwanego czyli ojca, lub w sądzie właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka.

Reklama

Osoba składająca pozew musi w nim napisać adres pozwanego. Jeśli jednak miejsce to nie jest znane, należy wykazać w piśmie, że podjęło się dostateczne działania mające na celu ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego. W tym przypadku należałoby wystąpić do Centralnego Biura Adresowego z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym miejscu zameldowania pozwanego. We wniosku należy podać imię i nazwisko pozwanego oraz jego PESEL i wskazać w uzasadnieniu, że uzyskanie tej informacji jest niezbędne dla postępowania sądowego.

Gdy osoba składająca wniosek udowodni, że miejsce pobytu strony pozwanej nie jest jej znane, zgodnie z art. 144 Kodeksu postępowania cywilnego nastąpi ustanowienie kuratora, dzięki czemu brak adresu osoby pozwanej nie będzie stanowił problemu, by sprawa o roszczenia alimentacyjne mogła się toczyć.

W sprawach alimentacyjnych przewodniczący składu przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi z urzędu stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

Ponieważ uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem (art. 209 Kodeksu karnego), można rozważyć wniesienie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji. W toku ewentualnego postępowania w prokuraturze prokurator może podjąć czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania zobowiązanego.

Jeżeli dochód w Pani rodzinie nie przekracza 725 zł na osobę, można się zwrócić do gminy, w której Pani zamieszkuje, o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia takie przysługują bowiem osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo – w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia przez nią 25. roku życia. Warunkiem koniecznym do uzyskania alimentów z funduszu będzie m.in. dołączenie zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika) o bezskuteczności egzekucji.

Istotne jest że wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia, a w czasie trwania postępowania przedawnienie – ulega zawieszeniu.

2022-10-28 12:15

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Gdy drzewo sąsiada wchodzi na naszą działkę

Niedziela Ogólnopolska 41/2021, str. 57

Adobe Stock

Więcej ...

Watykan: Franciszek spotka się z Cyrylem jedynie w warunkach pokoju

„Ojciec Święty nie traci nadziei na spotkanie za Patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem, ale może do niego dojść tylko w sytuacji pokojowej, tak by rozmowy dotyczyły wyłącznie kwestii teologicznych” – powiedział w rozmowie z korespondentem agencji Tass, sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami, abp Paul Richard Gallagher.

Więcej ...

Ukraina: Kościół greckokatolicki odchodzi od kalendarza juliańskiego

2023-02-06 20:08

Karol Porwich/Niedziela

Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) w Ukrainie rezygnuje z używanego dotychczas kalendarza juliańskiego i od 1 września przejdzie na nowy styl obchodzenia świąt stałych – ogłosił w poniedziałek zwierzchnik tego Kościoła, arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Elbląg: będzie proces beatyfikacyjny Aleksandry Gabrysiak...

Kościół

Elbląg: będzie proces beatyfikacyjny Aleksandry Gabrysiak...

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem

Wiara

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem

Święta z koszem róż

Niedziela Kielecka

Święta z koszem róż

Trzęsienie ziemi: co najmniej 1651 osób zginęło w...

Wiadomości

Trzęsienie ziemi: co najmniej 1651 osób zginęło w...

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Wiara

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?