Reklama

Porady

Prawnik wyjaśnia

Czego komornik nie może zająć?

Niedziela Ogólnopolska 47/2022, str. 50

Adobe Stock

Zalegamy z czynszem, grozi nam egzekucja komornicza. Boję się, że komornik zabierze nam wszystko...

Odpowiedź eksperta
Egzekucja komornicza ma na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela z majątku dłużnika. Jednak ustawodawca określił katalog przedmiotów, które są wyłączone spod takiej egzekucji, nawet wtedy, gdy pozostały majątek nie wystarcza na spłatę długu.

Zgodnie z art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji:

– przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

– zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

– jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

– narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

– u dłużnika pobierającego systematycznie wynagrodzenie – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika niemającego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

– przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

– produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania wierzyciela lub jego rodziny przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania niektóre wyroby medyczne, które wyliczone są w innych przepisach;

Reklama

– przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Nie podlegają egzekucji także:

– sumy i świadczenia w naturze wydane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych; sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia); prawa niezbywalne (chyba że możność ich zbycia wyłączono umową); świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych; świadczenia z pomocy społecznej; wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z powodu otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości 75% każdorazowej wypłaty; sumy przyznane orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeżeli egzekwowana wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa; świadczenie integracyjne; wierzytelności przysługujące spółdzielni mieszkaniowej wobec członków spółdzielni i osób niebędących członkami spółdzielni, które obejmują w szczególności koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości;

Warto też wiedzieć, że wynagrodzenie, jakie otrzymujemy w pracy podlega egzekucji w kwocie określonej w przepisach Kodeksu pracy.

2022-11-15 12:37

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Ubezpieczenie dziecka

Niedziela Ogólnopolska 41/2022, str. 50

Adobe Stock

Więcej ...

Msza św. krok po kroku

Adobe. Stock.

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Więcej ...

Szef PSP o misji w Turcji: jako jedyni lądujemy w epicentrum, na lotnisku w Gaziantep

2023-02-06 15:39

PAP/Leszek Szymański

Jako jedyni lądujemy w samym epicentrum, na lotnisku, które będzie jak najbliżej epicentrum tego zdarzenia - powiedział w poniedziałek na konferencji przed wylotem do Turcji gen. brygady Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Potwierdził, że chodzi o lotnisko w Gaziantep.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Leon Knabit OSB: Są ludzie, którzy wszystko wiedzą...

Wiara

Leon Knabit OSB: Są ludzie, którzy wszystko wiedzą...

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem

Wiara

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem

Święta z koszem róż

Niedziela Kielecka

Święta z koszem róż

Trzęsienie ziemi: co najmniej 1651 osób zginęło w...

Wiadomości

Trzęsienie ziemi: co najmniej 1651 osób zginęło w...

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Wiara

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?