Reklama

Wiara

Elementarz biblijny

On jest Początkiem

Niedziela Ogólnopolska 47/2022, str. 18

Karol Porwich/Niedziela

Uroczysty hymn otwierający List do Kolosan wysławia dzieło zbawienia dokonane z woli Ojca przez Syna (por. Kol 1, 12-20). Dzięki temu dziełu stało się możliwe nasze przejście ze strefy ciemności do królestwa światła. Hymn ten podkreśla Boską godność Chrystusa, Jego bezwzględne pierwszeństwo wobec wszelkich sił niebieskich i ziemskich, a także centralną rolę w historii zbawienia.

Ten niezwykle doniosły teologicznie tekst wiąże się nierozerwalnie z treścią listu do wspólnoty w Kolosach. Autor podkreśla udział wierzących w dziele odkupienia, które jest nie odległą teorią, ale radykalnie nowym kontekstem życia. Ten nowy kontekst domaga się nowego sposobu postępowania, na miarę otrzymanego daru. Sam Chrystus – zgodnie z zachętą zawartą w liście – ma się stać treścią codziennego życia wierzących we wszystkich jego wymiarach: rodzinnym, społecznym i duchowym. Zbawiciel jest Tym, który wskazuje właściwy cel i pomaga w jego ostatecznym osiągnięciu. Już pobieżne spojrzenie na tematykę listu uświadamia nam, że hymn staje się kluczem do zrozumienia całości, co więcej – rzuca światło na wszystkie wymiary chrześcijańskiej egzystencji jako życia pojednanego w pełni z Bogiem.

Jednym z kluczowych wyrażeń wspomnianego hymnu jest sformułowanie: „On jest Początkiem” (Kol 1, 18), któremu bliżej się przyjrzymy. Greckie słowo arche, użyte tutaj na określenie Chrystusa, oznacza nie tylko początek w sensie czasowym. Odnosi się ono również do pierwszeństwa w sensie panowania, priorytetu w sprawowaniu władzy. List do Kolosan uwidacznia fundamentalną różnicę między „władzami” – o charakterze zarówno ziemskim, jak i duchowym – a niepodważalną władzą Chrystusa, któremu jako jedynemu przysługuje cała jej pełnia. Chrystus – Początek jest fundamentem całej rzeczywistości, co przejawia się w sposób najdonioślejszy w momencie zmartwychwstania, gdy staje się On bramą wiodącą ku pełni życia w wieczności.

Chrystusowi przynależy absolutne pierwszeństwo ze względu na Jego udział w dziele stworzenia. „W Nim zostało wszystko stworzone” – z tej perspektywy jest On zarówno przeszłością, teraźniejszością, jak i przyszłością stworzenia. Wszystko, bez wyjątku, podlega zbawczej władzy Syna Bożego. Hymn prowadzi nas jednak dalej – do kluczowego elementu przekazu: Chrystus jest Początkiem przede wszystkim ze względu na dokonane dzieło odkupienia. Dzięki Niemu stworzenie może osiągnąć pełnię życia. Chodzi tutaj o fakt całkowicie nowego otwarcia, radykalnego przełomu w historii – pojednania między Bogiem a człowiekiem. Chrystus wskazuje jednocześnie ostateczny cel stworzenia: pełnię komunii z Bogiem. Syn Boży jest Początkiem, który pozwala zrozumieć zarówno dzieje człowieka w szerokim sensie, jak i indywidualną historię każdej i każdego z nas. Jako Początek stanowi jednocześnie najgłębszy sens tej historii, która dzięki Niemu wykracza poza ciasne ramy doczesności i staje się pomostem wiodącym ku wieczności.

2022-11-15 12:37

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Cierpliwość Chrystusa

Niedziela Ogólnopolska 45/2022, str. 17

Adobe Stock

Więcej ...

Jasna Góra: jak rozmawiać o Kościele z młodymi - spotkanie sióstr zakonnych

2023-01-28 16:44

Karol Porwich/Niedziela

Pod hasłem „Jak rozmawiać o Kościele z młodymi ludźmi” na Jasnej Górze trwa 30. sesja formacyjna dla sióstr odpowiedzialnych w zgromadzeniach za powołania. W spotkaniu udział bierze prawie 80 referentek.

Więcej ...

Londyński „bohater deskorolki” na drodze do świętości

2023-01-29 18:19

stock.adobe.com

W Madrycie rozpoczął się proces beatyfikacyjny 39-letniego Hiszpana, zwanego „bohaterem deskorolki”. Oddał swoje życie za innych, próbując powstrzymać terrorystów podczas ataku w centrum Londynu w 2017 roku.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Katolicy i Orkiestra

Katolicy i Orkiestra

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Kościół

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Osiem rad jak być szczęśliwym

Kościół

Osiem rad jak być szczęśliwym

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Polska

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...